DISCLAIMER

Op het gebruik van de  Ditum website’s (domeinen: ditum.nl, rsx2excel.nl en rsxnaarexcel.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze websites, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ditum Digital | CRN & ERP B.V. (beheerder/eigenaar website)
streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ditum Digital | CRN & ERP B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie of uitwerking van waaronder de Ditum RSX Tool. De juridische informatie op de genoemde website’s is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie en uitwerking van de genoemde website’s, waaronder de Ditum RSX Tool, kunnen geen rechten worden ontleend. Ditum Digital | CRN & ERP B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van de website’s, waaronder de Ditum RSX Tool, en evenmin voor het niet goed functioneren van de websites. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ditum Digital | CRN & ERP B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Ditum Digital | CRN & ERP B.V. garandeert niet dat e-mails die aan Ditum Digital | CRN & ERP B.V. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ditum Digital | CRN & ERP B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ditum Digital | CRN & ERP B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ditum Digital | CRN & ERP B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Werking applicatie Ditum RSX Tool
Ditum Digital | CRN & ERP B.V. garandeert niet de (…of niet de juiste) werking van de op deze websites aangeboden applicatie: Ditum RSX Tool. Zo ook neemt Ditum Digital | CRN & ERP B.V. geen enkele verantwoording over de uitkomst van de werking van de applicatie Ditum RSX Tool. Het gebruik van de applicatie Ditum RSX  Tool en de uitkomst daarvan valt volledig onder de verantwoording van de website bezoeker die de applicatie toepast. 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Ditum Digital | CRN & ERP B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ditum Digital | CRN & ERP B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.